Valtakunta siirtyy

Hei! Huomasit ehkä keväällä, että Valta­kunta siirtyi syyskuun alusta lokakuun loppu­puolelle. Korona­viruksen saavuttua Suomeen lähdimme arvioimaan, milloin tapahtuman järjes­täminen olisi mahdol­lista, ja päädyimme siirtoon sillä hetkellä olevan tiedon perusteella.

Kun elokuussa tapah­tumien järjestä­mistä koskevia rajoituksia tiukennettiin koskemaan kaikkia yli 50:n hengen tapahtumia, ryhdyimme suunnit­telemaan, miten tapahtuma voitaisiin toteuttaa loka­kuussa ohjeiden mukaisesti ja turvallisesti. Pitkien suunnittelu- ja keskustelu­prosessien päätteeksi tulimme siihen tulokseen, että tapahtuman järjes­täminen sellaisena, kun sen haluaisimme järjestää, ei ole mahdol­lista. Joutuisimme rajoittamaan osallistuja­määrää merkittävästi, ja joko käyttämään kaikki maskeja tai kieltämään yhteis­laulun, eikä tapahtuma enää näyttäisi ollenkaan itseltään. Uskomme, että suunnit­telemamme tapahtuma on niin hyvä, että kaikkien halukkaiden tulisi päästä paikalle, ja tästä syystä olemme päätyneet siirtämään tapahtumaa jälleen.

Valtakunta tulee edelleen - vain toivottua myöhemmin. Uusia päivä­määriä ei ole vielä valittu, mutta ne ovat joko keväällä tai syksyllä 2021, ja päivä­määrät julkaistaan vuoden 2020 loppuun mennessä. Liity rukoi­lemaan yhdessä kanssamme, milloin tapahtuma on viisasta järjestää. Jumalan äänen kuuleminen on ollut äärimmäisen tärkeä osa tapahtuman suunnit­telua tähän asti, ja haluamme jatkossakin toimia niin. Jotta Valtakunta voi toimia täydessä poten­tiaalissaan, sitä täytyy siirtää myöhempään ajankohtaan. Meidän sydämel­lämme on olla rakentamassa kestäviä Jeesuksen seuraajia, ja meidän tapamme tehdä sitä on tapahtuma.

Pysytään yhteyksissä ja pysytään terveinä <3
info@valtakuntatapahtuma.fi